Aplikace genderového auditu

Aplikace genderového auditu

20.4.2020 Dokumenty 0

Aplikace genderového auditu ve firmě Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o., reg.č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/ 0010255

Cílem předloženého projektu je realizace doporučení vzešlých z realizovaného genderového auditu. Aktivity projektu směřují ke zvýšení transparentnosti a transformaci firemní kultury v souladu se zásadami genderové rovnosti. Podporou pro nastolení genderově vyrovnané politiky bude úprava pravidel komunikace, přístupu k benefitům, zkvalitnění procesu náboru, propouštění či povyšování. Aktivity projektu ve společnosti vytvoří také prostor pro vznik přívětivých podmínek pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Operační programOperační program Zaměstnanost
Název projektu: Aplikace genderového auditu ve firmě Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o.
Číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/001025
Termín realizace:
4. 2019 – 31. 3. 2021

Výše podpory: 3 154 960,00 Kč