Výzva k podání nabídky „Nákup multifunkčního kolového nakladače“

Kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh si můžete vyžádat na níže uvedeném kontaktu:

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 461, 763 31 Brumov-Bylnice

Bc. Leona Hrnčiříková

sluzby@brumov-bylnice.cz

tel.: 601 375 547