Pohřební služba – NONSTOP tel.: 605 817 191

Dovolte prosím, abychom Vám ve Vaší těžké životní chvíli, kdy jste ztratili svého blízkého člověka, nabídli služby související s posledním rozloučením.

POSTUP IHNED PO ÚMRTÍ

– Při úmrtí v nemocnici, léčebně apod. Vás toto zařízení vyrozumí.

Vy poté zavoláte na tel. č. 605 817 191 (NONstop linka) 

Při úmrtí doma je nezbytné zavolat lékaře.  Lékař zesnulého prohlédne a vystaví „List o prohlídce zemřelého“, který si ponecháte u sebe. Poté zavoláte naši NONSTOP LINKU 605 817 191 naší pohřební služby.

Našim zaměstnancům předáte “ List o prohlídce zemřelého“ a naše pohřební služba jej odevzdá příslušným institucím.

Pro objednání pohřbu se dostavte do naší kanceláře na adrese: Služby města, Mýto 461, Bylnice.

Tel.: 725 827 185

Se sebou vezměte:

–  Váš občanský průkaz objednavatele
–  občanský průkaz zemřelé/ho
–  rodný list zemřelé/ho
–  oddací list zemřelé/ho (byl-li vdaná/ženatý)
–  oděv pro zemřelé(ho) k uložení do rakve
–  fotografii zemřelé(ho) pro použití na parte

NÁROK NA VOLNO PŘI POHŘBU

Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

■ Tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
■ Dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti

Potvrzení, které předložíte zaměstnavateli, Vám vystavíme u nás.

Veškeré informace a další postup při zajišťování pohřbu je možné získat také na tel. č.:  725 827 185