Archiv rubriky: Dokumenty

ZMĚNA V PŘEJÍMÁNÍ ODPADU VE SBĚRNÉM DVOŘE V BRUMOVĚ-BYLNICI

Oznamujeme občanům, že s platností od 1.1.2021 dojde ke změně přejímání odpadu-stavební suť (1701 07). Jelikož sběr tohoto druhu odpadu není součástí místního poplatku za odpad, bude od tohoto data nastaven nový způsob nakládání se stavebním odpadem: a) Stavební odpad do množství maximálně 100 kg na domácnost a rok je možné odložit zdarma do prostor sběrného dvora b)…
Read more


7.12.2020 0

Senior Taxi v provozu od 1. června 2020

Co je potřeba udělat: ⦁ podat žádost o poskytování služby SENIOR TAXI na podatelně Služeb města Brumov-Bylnice, zaregistrovat se s vyzvednout si průkaz Jedná se o zvýhodněnou přepravu pro seniory nad 65 let nebo pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice ⦁ služba bude poskytována od 1. června každý pracovní den od 06:30 do…
Read more


25.5.2020 0

Aplikace genderového auditu

Aplikace genderového auditu ve firmě Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o., reg.č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/ 0010255 Cílem předloženého projektu je realizace doporučení vzešlých z realizovaného genderového auditu. Aktivity projektu směřují ke zvýšení transparentnosti a transformaci firemní kultury v souladu se zásadami genderové rovnosti. Podporou pro nastolení genderově vyrovnané politiky bude úprava pravidel komunikace, přístupu k benefitům, zkvalitnění procesu náboru,…
Read more


20.4.2020 0

Návrh rozpočtu 2020

Skutečnost rok 2019, návrh rozpočtu 2020 Odkaz ke stažení dokumentu: Návrh rozpočtu 2020


31.1.2020 0

Střednědobý výhled na rok 2021 až 2022

Zveřejnění oficiálního střednědobého výhledu na roky 2021 až 2022. Dokument v listinné podobě uložen na středisku Služeb města Brumov-Bylnice. Odkaz ke stažení dokumentu: Střednědobý výhled na rok 2021 až 2022


29.11.2019 0

Střednědobý výhled na roky 2020 až 2021

Zveřejnění oficiálního střednědobého výhledu na roky 2020 až 2021. Dokument v listinné podobě uložen na středisku Služeb města Brumov-Bylnice. Odkaz ke stažení dokumentu: Střednědobý výhled na roky 2020 až 2021   Vložil: Ing. Jaroslav Šerý – ředitel


22.11.2018 0

Návrh rozpočtu na rok 2019

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019. Odkaz ke stažení dokumentu: Návrh rozpočtu na rok 2019   Vložil: Ing. Jaroslav Šerý – ředitel


22.11.2018 0

Střednědobý výhled na rok 2019 až 2020 schválený

Zveřejnění oficiálního střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020, dokument v listinné podobě uložen na středisku Služeb města Brumov-Bylnice.   Odkaz ke stažení dokumentu (kliknout): Střednědobý výhled na rok 2019 až 2020 schválený   Vložil: Ing. Jaroslav Šerý – ředitel


12.2.2018 0

Rozpočet na rok 2018 schválený

Zveřejnění oficiálního rozpočtu na rok 2018, dokument v listinné podobě uložen na středisku Služeb města Brumov-Bylnice.   Odkaz ke stažení dokumentu (kliknout): Rozpočet na rok 2018 schválený   Vložil: Ing. Jaroslav Šerý – ředitel


12.2.2018 0

Návrh střednědobý výhled of 19-20

Zveřejnění oficiálního návrhu střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020, dokument v listinné podobě uložen na středisku Služeb města Brumov-Bylnice.   Odkaz ke stažení dokumentu (kliknout): Návrh střednědobý výhled of 19-20   Vložil: Ing. Jaroslav Šerý – ředitel


5.1.2018 0