Archiv rubriky: Nezařazené

ZMĚNA V PŘEJÍMÁNÍ ODPADU VE SBĚRNÉM DVOŘE V BRUMOVĚ-BYLNICI

Oznamujeme občanům, že s platností od 1.1.2021 dojde ke změně přejímání odpadu-stavební suť (1701 07). Jelikož sběr tohoto druhu odpadu není součástí místního poplatku za odpad, bude od tohoto data nastaven nový způsob nakládání se stavebním odpadem: a) Stavební odpad do množství maximálně 100 kg na domácnost a rok je možné odložit zdarma do prostor sběrného dvora b)…
Read more


7.12.2020 0

Senior Taxi

Město Brumov-Bylnice zavádí novou službu SENIOR TAXI. Jedná se o zvýhodněnou přepravu pro seniory nad 65 let nebo pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice. Více ZDE


16.4.2020 0

Sběrný dvůr

Od 14.4.2020 je “Sběrný dvůr” znovu otevřen. Nutné dodržovat ochranné opatření. Odstup 2m, zakryté ústa i nos rouškou.


14.4.2020 0