Pohřební služba

Číslo telefonu 605 817 191, v pracovní dny  577 330 144

Dovolte prosím, abychom Vám ve Vaší těžké životní chvíli, kdy jste ztratili svého blízkého člověka, nabídli služby související s posledním rozloučením.

Jak postupovat při úmrtí  doma

V případě úmrtí volejte lékaře (pohotovost č. telefonu 155), který provede ohledání zesnulé osoby a vystaví „List o prohlídce zesnulého“, který slouží jako průvodní doklad, na základě kterého může být vypraven pohřeb. Pozůstalí předají tento doklad spolu s rodným listem, oddacím listem a občanským průkazem zesnulé osoby na Služby města Brumov-Bylnice, Mýto č.461 k dalším úkonům vybavení pohřbu.

Církevní obřady

Pozůstalí si nejdříve na faře dohodnou termín pohřbu  tj.den a hodinu a potom se dostaví na Služby města Brumov-Bylnice k dalšímu ujednání pohřbu.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domově důchodců

Zavolat na pohřební službu nebo se přímo dostavit do kanceláře Služeb města Brumov-Bylnice

telefon  577 330 144 v pracovní dny 605 817 191

Naše pohřební služba po vzájemné dohodě s Vámi zařídí

 • Rakev dle vlastního výběru
 • Kytici na rakev
 • Kytičky malé
 • Věnce se stuhou
 • Květinovou výzdobu do rakve
 • Vykopání hrobu + výzdoba hrobu
 • Zhotovení smutečního parte – barevné nebo černobílé
 • Oblečení zesnulé osoby a úprava zesnulé osoby
 • Vyřízení úmrtního listu na matrice v místě, kde došlo k úmrtí
 • Smutečního řečníka do smuteční obřadní síně
 • Hudební doprovod do smuteční obřadní síně
 • Převoz zesnulé osoby z místa úmrtí (nemocnice, domov důchodců atd….)

K vyřízení pohřbu budete potřebovat

  • Občanský průkaz zesnulé osoby
  • Rodný list zesnulé osoby
  • Oddací list zesnulé osoby
    • Oblečení zesnulé osoby
   • Fotografii na parte
 • Občanský průkaz objednavatele pohřbu