O nás

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Příspěvková organizace Služby města Brumov-Bylnice zahájila svou činnost 1. 1. 1994, jejím zřizovatelem je Město Brumov-Bylnice.
Na základě zřizovací listiny spravujeme pro město majetek v rozsahu:

Předmět hlavní činnosti:

 • správa a údržba místního hřbitova
 • správa a údržba dětských hřišť města
 • zimní údržba místních komunikací, chodníků a ostatních prostranství
 • prohlídky, opravy a údržba místních a veřejných účelových komunikací a chodníků, včetně dopravního značení komunikací a parkovišť
 • svoz odpadů z veřejných odpadkových košů a z veřejných prostranství
 • údržba a výsadba veřejné zeleně v intravilánu města
 • provoz, údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení
 • údržba a čistění kanalizace v majetku města
 • obchodní činnost
 • nakládání s odpady
 • provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
 • údržba veřejné zeleně
 • pohřební služba včetně přepravy zesnulých
 • provoz a údržba veřejných wc

Statutární orgán

Ředitelka:
Bc. Leona Hrnčiříková
Brumov-Bylnice
Den vzniku funkce: 1. ledna 2023