O nás

Odbor služby města Brumov-Bylnice

Odbor vznikl 1.1.2024 rozhodnutím zastupitelstva dne 8.11.2023

Provozní doba kanceláře odboru služeb:

Po – Pá: 6:00 – 14.30 hod.

Hlavním úkolem služeb města je:

 • správa a údržba místního hřbitova
 • správa a údržba dětských hřišť města
 • zimní údržba místních komunikací, chodníků a ostatních prostranství
 • prohlídky, opravy a údržba místních a veřejných účelových komunikací a chodníků, včetně dopravního značení komunikací a parkovišť
 • svoz odpadů z veřejných odpadkových košů a z veřejných prostranství
 • údržba a výsadba veřejné zeleně v intravilánu města
 • provoz, údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení
 • údržba a čistění kanalizace v majetku města
 • obchodní činnost
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
 • údržba veřejné zeleně
 • provoz a údržba veřejných wc

Vedoucí odboru:

Milan Lukáč