Správa hřbitova

Zajišťujeme správu místního hřbitova včetně evidence, správy hřbitovních míst, uzavírání nájemních smluv k hrobovým i urnovým místům. Provádíme pravidelně údržbu zeleně a běžný úklid areálu hřbitova. Jsme také provozovatelé smuteční obřadní síně.

Ceník nájemného schválený Radou města Brumova-Bylnice dne 7.1.2013 usnesením č. 680/2013

  • nájemní doba hrobového místa: 1700,-Kč / 20 let (dvojhrob)
  • nájemní doba hrobového místa: 850,- Kč / 20 let (jednohrob)
  • – nájemní smlouvu Vám po vypršení nájmu vystavíme automaticky a zašleme spolu s fakturou na dalších 20 let.
  • nájemní doba urnového místa: 370,- Kč / 10 let (velký urnový hrob – 6 uren)
  • nájemní doba urnového místa: 220,- Kč / 10 let (malý urnový hrob – 4 urny)
  • – nájemní smlouvu Vám po vypršení nájmu vystavíme automaticky a zašleme spolu s fakturou na dalších 10 let.