Kotelna

Družba 1217, 763 31 Brumov-Bylnice

Vedoucí provozu:

Bc. Josef Kopačka
Mobil: 725 827 184

E-mail: cztbrumov@seznam.cz

Které objekty vytápíme:

  • Bytové domy města Brumov-Bylnice
  • Městské objekty – ZŠ, MŠ, Tělocvična, Bazén, KD, Zdravotní středisko,
  • BD sídliště Družba

Historie CZT Družba

Centrální kotelna v sídlišti Družba byla vybudována a v roce 1982 uvedena do provozu jako zdroj tepla na tuhá paliva, zajišťující dodávky tepla pro nové bytové domy a objekty občanské vybavenosti v této lokalitě. Teplo do sítě dodávaly 3 kotle typu H 2500 U, o výkonu 3x 2,9 MW. Rozvod tepla byl proveden jako dvoutrubkový, instalovaný v neprůlezných kanálech. V průběhu dosavadního provozu prošla kotelna několika rekonstrukcemi. V roce 1994 proběhla kompletní výměna všech tří kotlů na tuhá paliva. Namísto nich byly instalovány 4 kotle na zemní plyn o výkonu 4 x 1,7 MW. Závislost kotelny na jednom druhu paliva a nepříznivý vývoj ceny zemního plynu, to byly v dalším období hlavní důvody pro rozhodnutí zastupitelstva města postavit kotel na dřevní směs (piliny, kůra), která se v té době vyvážela na skládky jako odpad a její zajištění bylo z ekonomického hlediska výhodné. Výstavba tohoto kotle o výkonu 1 MW byla realizována v letech 1996-1997. Kotel ke svému provozu využíval dopravní cesty paliva i betonový komín po bývalých uhelných kotlích.
V roce 2004 byla provedena rekonstrukce střechy na sociální budově a v roce 2005 byla realizována demolice zděného zásobníku na škváru. Kotelna za výšeuvedených technologických podmínek vyráběla v průměru 25 000 GJ tepla ročně, které dodávala do sídliště pro byty (64%), pro zařízení města – základní školu, mateřskou školu, kulturní dům, zdravotní středisko (31%) a pro ostatní nebytové prostory – fotbalový stadion FC Elseremo Brumov (zdroj: Historie a současnost CENTRÁLNÍ KOTELNY v Brumově-Bylnici). Po rekonstrukci v roce 2009, zde byly osazeny dva nové kotle na Biomasu o výkonech 1 a 2 MW, byl přezbrojen kotel na spalování zemního plynu na výkon 1,2 MW. V roce 2011 byla osazena kogenerační jednotka na zemní plyn. Po zateplení většiny objektů, které jsou napojeny na CZT Družba, je současná výroba tepla na úrovni 13 500 GJ za rok.

Dokumenty a soubory ke stažení:

Brožura kotelna Brumov