O nás

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Organizace vznikla 1.1.1994 a jejím hlavním účelem je zabezpečení účelného a hospodárného zajištění veřejně prospěšných služeb v rámci města Brumov-Bylnice.

 • správa a údržba místního hřbitova
 • správa a údržba dětských hřišť města
 • zimní údržba místních komunikací, chodníků a ostatních prostranství
 • prohlídky, opravy a údržba místních a veřejných účelových komunikací a chodníků, včetně dopravního značení komunikací a parkovišť
 • svoz odpadů z veřejných odpadkových košů a z veřejných prostranství
 • údržba a výsadba veřejné zeleně v intravilánu města
 • provoz, údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení
 • údržba venkovního rozvodu veřejného rozhlasu včetně reproduktorů
 • údržba a čistění kanalizace v majetku města
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • obchodní činnost
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
 • údržba veřejné zeleně
 • pohřební služba včetně přepravy zesnulých
 • provoz a údržba veřejných wc

Statutární orgán

Ředitel Ing. Kamil Beňo
Brumov-Bylnice
Den vzniku funkce: 1.5.2023