Změna v přejímání stavebního odpadu

Oznamujeme občanům, že s platností od 1.1.2021 došlo ke změně přejímání odpadu-stavební suť (1701 07). Jelikož sběr tohoto druhu odpadu není součástí místního poplatku za odpad, bude od tohoto data nastaven nový způsob nakládání se stavebním odpadem:

a) Stavební odpad do množství maximálně 100 kg na domácnost a rok je možné odložit zdarma do prostor sběrného dvora

b) Stavební odpad o hmotnosti větší než 100 kg je možné odložit za úplatu 2100,- Kč včetně DPH za tunu do prostor sběrného dvora v určené dny, a to každou středu od 12 do 16 hodin, a každou sobotu od 8 do 12 hodin

c) Pro odložení stavebního odpadu je možné si u Služeb města objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu dle platného ceníku Službami města Brumov-Bylnice. Tyto náklady spojené s přistavením, odvezením a dále uložením odpadu hradí původce odpadu.