ZMĚNA V PŘEJÍMÁNÍ ODPADU VE SBĚRNÉM DVOŘE V BRUMOVĚ-BYLNICI

Oznamujeme občanům, že s platností od 1.1.2021 dojde ke změně přejímání odpadu-stavební suť (1701 07). Jelikož sběr tohoto druhu odpadu není součástí místního poplatku za odpad, bude od tohoto data nastaven nový způsob nakládání se stavebním odpadem: a) Stavební odpad do množství maximálně 100 kg na domácnost a rok je možné odložit zdarma do prostor sběrného dvora b)…
Read more


7.12.2020 0

Senior Taxi v provozu od 1. června 2020

Co je potřeba udělat: ⦁ podat žádost o poskytování služby SENIOR TAXI na podatelně Služeb města Brumov-Bylnice, zaregistrovat se s vyzvednout si průkaz Jedná se o zvýhodněnou přepravu pro seniory nad 65 let nebo pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice ⦁ služba bude poskytována od 1. června každý pracovní den od 06:30 do…
Read more


25.5.2020 0

Aplikace genderového auditu

Aplikace genderového auditu ve firmě Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o., reg.č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/ 0010255 Cílem předloženého projektu je realizace doporučení vzešlých z realizovaného genderového auditu. Aktivity projektu směřují ke zvýšení transparentnosti a transformaci firemní kultury v souladu se zásadami genderové rovnosti. Podporou pro nastolení genderově vyrovnané politiky bude úprava pravidel komunikace, přístupu k benefitům, zkvalitnění procesu náboru,…
Read more


20.4.2020 0

Senior Taxi

Město Brumov-Bylnice zavádí novou službu SENIOR TAXI. Jedná se o zvýhodněnou přepravu pro seniory nad 65 let nebo pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice. Více ZDE


16.4.2020 0

Sběrný dvůr

Od 14.4.2020 je “Sběrný dvůr” znovu otevřen. Nutné dodržovat ochranné opatření. Odstup 2m, zakryté ústa i nos rouškou.


14.4.2020 0

Spotřebitelský spor

Odkaz ke stažení dokumentu (kliknout): Spotřebitelský spor   Vložil: Ing. Jaroslav Šerý – ředitel


29.10.2018 0